Straume Handlaft er eit laftefirma med lange tradisjonar i Setesdal. Me byggjer handlafta hus, hytter, anneks, garasjar og stabbur. Me kan og stå for restaurering av gamle bygg.


Du finn meir informasjon om oss på nettsida her - eller ta kontakt!


Olav Straume | Tel 992 62 335 | post@straumehandlaft.no

Medlem i Norsk Laft - Bransjeforeningen for norske tømmerhusprodusenter.